BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

Maro Kristić

Rođen sam 26. svibnja 1979. u Dubrovniku. Završio Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu (VSS – magistar ekonomije). Zaposlen sam u trgovačkom društvu Čistoća Dubrovnik kao pomoćnik direktora. Bio sam zastupnik u 8.i 9. sazivu Hrvatskog sabora u kojem sam osim uloge zastupnika obnašao sljedeće dužnosti:

Član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije
Član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
Član Odbora za zakonodavstvo
Potpredsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Dugogodišnji sam vijećnik u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika te županijski vijećnik u Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije.

Tonći Skvrce

Rođen sam 09.01.1969 u Dubrovniku. Sretno sam oženjen, otac dva sina. Iskusan sam turistički djelatnik sa 32 godine rada u struci. U hotelskom management-u sam prošao sve njegove razine ( recepcija, hrana i piće, domaćinstvo, prodaja i marketing, nabava, financije i računovodstvo ).

Bio sam operativni direktor, te direktor nekoliko dubrovačkih hotela. Posjedujem i široka znanja o destinacijskom management-u, upravljanju ljudskim resursima i controllingu. U četverogodišnjem mandatu ( 2004 – 2008 ) sam bio Direktor TZ grada Dubrovnika, tijekom kojeg sam, u suradnji sa svojim kolegama, realizirao nekoliko prepoznatih i nagrađivanih nacionalnih i međunarodnih projekata. Međunarodno iskustvo rada u velikim sustavima sam stekao radeći na brodovima za kružna putovanja u dva navrata.

 

Uz rad sam diplomirao na RIT Croatia u prvoj generaciji ( 1997 ), te stekao zvanje Stručni specijalist service managementa (hrvatska diploma), odnosno Bachelor of Science ( američka diploma ). Također, na Visokoj školi za management i dizajn ASPIRA sam diplomirao na programu Voditelj projekata financiranih iz EU fondova. Svoja stečena znanja ću moći koristiti za pripremu i prijavu projekata na EU fondove u sklopu novog programskog razdoblja ( VFO ) 2021-2027, te Nacionalnog plana za oporavak i otpornost ( NPOO )

Hrvatski sam branitelj iz Domovinskog rata, te časnik Hrvatske vojske u pričuvi sa činom PORUČNIKA.

Budući sam u svojoj bivšoj firmi proglašen tehnološkim viškom, trenutačno se nalazim u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te primam naknadu kao nezaposlena osoba.

Predizborni program

UVODNO

Sadašnje financijsko stanje gradskog gospodarstva i gradskih financija je iznimno teško. Grad je u ovom trenutku dugoročno prezadužen.

Stoga, mjere potpore konsolidaciji i oporavku gospodarstva, te mjere potpore socijalno ugroženim skupinama naših sugrađana imaju prioritetno značenje u našem programu…

Novosti

PLAN ZA POLJOPRIVREDU

Naša ustrajnost po pitanju korištenja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i realizacije projekta urbane permakulture na području Grada Dubrovnika se isplatila. Nakon većeg broja naših javnih istupa po ovom pitanju uz pomoć inicijative građana Dubrovnik Eko zona na gradskom vijeću je usvojen Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dubrovnika. U konačnici je utvrđeno da na administrativnom području Grada Dubrovnika postoji nešto više od 25 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, koje je mapirano, identificirano i  uglavnom se nalazi na plodnim prigradskim područjima Rijeke dubrovačke, Elafita i Gornjih sela.

O TURIZMU

Dokument Program za Turizam ima za cilj artikuliranje našeg viđenja turističkog Dubrovnika u narednom periodu, bez želje za populizmom ili jeftinom političkom demagogijom. 

Koncept Programa je osmišljen tako da svako poglavlje koje obrađujemo ima prvi dio u formi kratke analize trenutačne situacije, te drugi u formi prijedloga riješenja…

Most Dubrovnik
Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik

e-mail: most.ured.dubrovnik@gmail.com
facebook: MostDubrovnik
www.most-dubrovnik.com

Dubrovnik, 2021.