Dubrovački sport, izazovi i prilike

Most Dubrovnik • Lokalni izbori 2021 • 07.05.2021.

DUBROVAČKI SPORT, IZAZOVI I PRILIKE

Sportska infrastuktura u Gradu Dubrovniku je u iznimno lošem stanju te je najvećim dijelom zapuštena i neodržavana. Politika je u zadnjih  dvadeset godina obećavala puno toga, međutim provedba je bila minimalna. Ulaganja u sportsku infrastrukturu su daleko od očekivanja i obećanja (multifunkcionalna športska dvorana, nogometni stadion sa atletskom stazom, izgradnja dvoranskih kompleksa, izgradnja i  uređenje vanjskih športskih površina i kompleksa bazena ).

Fondovi EU su jedna od opcija za financiranje projekata temeljem prijava na natječaje vezane uz sport i sportsku infrastrukturu. Osnovati poseban sektor unutar KREATIVNE KLNIKE za potporu sportskim udrugama I klubovima u pisanju i pripremi projekata.

Osim EU Fondova, iznimno je važno praćenje javnih poziva koje objavljuje Ministarstvo turizma RH, a koji se odnose na problematiku sporta i sportske infrastrukture. Riječ je u pravilu o višemilijunskim iznosima koji se dodjeljuju zainteresiranim prijaviteljima. Javni pozivi se mogu odnositi na raspodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje organizacija velikih sportskih manifestacija ili za sufinanciranje  izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina Na dva takva natječaja u 2021. godini, temeljem kojih je raspodjeljeno više od 30 mil. kuna,se nije javio NITKO sa administrativnog područja Grada Dubrovnika, pa se postavlja pitanje što su radili DURA ili Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju po ovom pitanju ?

Kada je riječ o sportskom turizmu, predlažemo sljedeće :
1. Marketinške aktivnosti oko uspostavljanja suradnje Grada Dubrovnika I FEMA-e (The Federation of European Motorcyclists Organisation), kao i uspostavljanje suradnje Grada Dubrovnika i udruženja moto klubova iz regije
2. Proglašenje “ NO TAKE “ zone u akvatoriju oko sv. Andrije za potrebe ribolovnog turizma
3. Izgradnja multifunkcionalnog kongresno-izložbeno-sportskog centra u Srebrenom, financiranog kroz NPOO kao infrastrukturni projekt s ciljem produljenja sezone
4. Dubrovnik kao baza za cjelogodišnje pripreme sportaša i sportskih klubova, ne samo nogometnih, nego I ostalih “ indoor “ i “ outdoor “ sportova 
5. Korištenje hrvatskih i inozemnih sportaša za potrebe dodatne promocije Dubrovnika na emitivnim tržištima.

Najveći fokus stavljamo na mlade i njihovo bavljenje športom. Mladi su baza svih sportskih klubova i sportskih društava.Uzimajući u obzir novonastalu gospodarsku situaciju, činjenicu da je veliki broj ljudi ostao bez posla, članarine za djecu koja se žele baviti sportom moraju biti ukinute. Svako dijete se mora moći baviti sportom besplatno, jer Grad Dubrovnik ima kapacitete im to omogućiti. Grad Dubrovnik mora napraviti reviziju kriterija za dodjelu sredstava, preraspodijeliti sredstva i osigurati pravedniju raspodjelu i kompenzaciju klubovima za ukidanje članarina, te osigurati neku vrstu sportskog instruktora na Elafitima.

Udruživanje u sportska društva kao temelj održivosti sportskih klubova u vremenima krize. Budući je izvora financiranja je sve manje a proračun više nije stabilan i jak. 

Udruživanjem snaga i brendiranjem sportskih društava stvaraju se organizacijski i kadrovske preduvjeti za njihov napredak, jača se njihov potencijal uz sudjelovanje u korištenju EU fondova . Potreba za fuzioniranjem postojećih klubova u športska društva radi koncentracije kvalitete i racionalnijeg korištenja postojećih resursa je nužnost u budućem periodu, kako bi dubrovački sport opstao i mogao se dalje kvalitetno razvijati

Grad Dubrovnik i EU fondovi u novoj financijskoj perspektivi

Most Dubrovnik • Lokalni izbori 2021 • 30.04.2021.

Grad Dubrovnik i EU fondovi u novoj financijskoj perspektivi

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, uključujući Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju, će u narednom desetogodišnjem periodu imati na raspolaganju sljedeće izvore financiranja:

 1. RRF (Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO ) koji se odnosi na razdoblje 01.02.2020 – 31.08.2026. Riječ je o decentraliziranom izvoru financiranja, te alokaciji sredstava po državama članicama. TOP TEME = Green & Digital ( u zelenu tranziciju mora biti usmjereno najmanje 37% sredstava, u digitalnu transformaciju najmanje 20% sredstava ). Danas, petak 30.04.2021, je rok za slanje Europskoj komisiji konačne verzije NPOO Vlade RH. Ukupan iznos RH na raspolaganju je 6,3 mlrd. Eura bespovratno + moguće oko 3,6 mlrd. Eura zajmova. Do 2022 70% omotnice, do 2026 preostalih  30% omotnice.
 2. VFO (višegodišnji financijski okvir) koji se odnosi na razdoblje 01.01.2021 – 31.12.2030 (N +3 model). Riječ je o decentraliziranom izvoru financiranja, te alokaciji sredstava po državama članicama. U zavisnosti od natječaja, intenzitet bespovratnih sredstava je 85% dok je 15% iznosa dužan osigurati prijavitelj. Mogu se financirati različiti programi JLRS-a i društva u njihovom vlasništvu. Hrvatska se dijeli na 4 NUTS2 regije : Jadranska Hrvatska, Panonska Hrvatska, Grad Zagreb, Sjeverna Hrvatska. Ukupan iznos na raspolaganju : Kohezijska politika 9,6 mlrd Eura + Zajednička poljoprivredna politika 4,7 mlrd Eura = Ukupno 14.3 mlrd Eura
 3. Programi EUROPSKE UNIJE koji se odnose na razdoblje 01.01.2021 – 31.12.2030 . Riječ je o centraliziranom izvoru financiranja, te ga koriste sve države članice, pridružene zemlje, ali i organizacije iz različitih sektora, uključujući i jedinice lokalne i regionalne samouprave (JLRS)

Programi su sljedeći:

HORIZON EU, INVEST EU, LIFE, CEF2, ERASMUS + 2021 – 2027, PROGRAM JEDINSTVENOG TRŽIŠTA, GRAĐANI , JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI ( CERV ) i KREATIVNA EUROPA

MOST Dubrovnik će odmah po preuzimanju odgovornosti oformiti  KREATIVNU KLINIKU. Prijedlog je da KREATIVNA KLINIKA bude sastavnim dijelom DURA-e i DUNEA-e (razvojne agencije) ili Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, te da njen formalno-pravni status bude usklađen sa aktima Grada Dubrovnika i DNŽ.

KREATIVNA KLINIKA će na jednim mjestu okupiti najbolje stručnjake iz područja EU projektnog management-a sa administrativnog područja Grada Dubrovnika i šire, koji imaju iskustva u osmišljavanju, pisanju, prijavi i provedbi  projekata financiranih iz Europskih fondova

Zaposlenici KREATIVNE KLINIKE ne bi bili teret gradskom proračunu, već bi bili dijelom proračuna projekata na kojima budu operativno radili, koje budu prijavljivali, te koji budu odobreni i isplaćeni. Pravna služba Grada Dubrovnika će predložiti najbolji model formaliziranja međusobne suradnje. Ideja KREATIVNE KLINIKE nije da ona bude jedna u nizu konzultantskih firmi koje posluju na tržištu, već upravo suprotno

Sljedom navedenog, zadatak KREATIVNE KLINIKE će, osim prijava na ograničene pozive, biti okretanje i potporama manje vrijednosti, tzv ”DE MINIMIS”  POTPORAMA, koje bi se realizirale u suradnji sa prihvatljivim prijaviteljima i partnerima (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori…), ali i udrugama civilnog društva, prihvatljivim institucijama ili ostalim prihvatljivim partnerim, s ciljem što većeg povlačenja novca iz EU fondova u narednom desetogodišnjem razdoblju.

PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU

Most Dubrovnik • Lokalni izbori 2021 • 23.04.2021.

PLAN ZA POLJOPRIVREDU

Naša ustrajnost po pitanju korištenja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i realizacije projekta urbane permakulture na području Grada Dubrovnika se isplatila. Nakon većeg broja naših javnih istupa po ovom pitanju uz pomoć inicijative građana Dubrovnik Eko zona na gradskom vijeću je usvojen Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dubrovnika. U konačnici je utvrđeno da na administrativnom području Grada Dubrovnika postoji nešto više od 25 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, koje je mapirano, identificirano i  uglavnom se nalazi na plodnim prigradskim područjima Rijeke dubrovačke, Elafita i Gornjih sela. Ne postoji javno dostupan podatak koliko je takvog zemljišta u vlasništvu Grada Dubrovnika, ali je sigurno riječ o barem još tolikoj površini, no stoji žalosna činjenica da Grad Dubrovnik još uvijek ne zna koja su to zemljišta i koliko ih ima, iako su neka od njih u samom centru Grada. Takva zemljišta posjeduju i Zaklada Blaga djela i druge institucije i odmah bi se mogla staviti na raspolaganje zainteresiranim građanima. Naravno, nisu ovo neki ogromni poljoprivredni potencijali, ali nisu u pitanju ni zanemarive površine i postoji veliki broj zainteresiranih sugrađana koji žele uzeti u zakup takva zemljišta, obrađivati ih i bavili se ekološkom poljoprivredom u najmanju ruku za osobne potrebe. Vrijeme zabrane obavljanja mnogih djelatnosti i uteg krize uzrokovane širenjem zaraze corona virusom je dovelo brojne sugrađane u iznimno tešku situaciju i mnogima bi puno značilo kada bi samostalno mogli proizvoditi poljoprivredne proizvode za svoju obitelj. Postoje i oni koji su zainteresirani za proizvodnju poljoprivrednih kultura i njihov plasmanom na turističko tržište pa bi se ostatak zemljišta koji se ne dodijeli građanima trebao ponuditi takvim proizvođačima uz uvjet da se u sadnji koristi isključivo domaće sjeme. Stoga tražimo od Grada za žurno okonča sve potrebne procedure i po uzoru na neke hrvatske gradove koji su to već odavno napravili raspiše javni poziv za davanje u zakup takvih neobrađenih poljoprivrednih površina sugrađanima uz minimalan iznos zakupnine te uz kontrolirane poticaje u smislu domaćeg sjemena, sadnica i gnojiva jer bi time potaknuli poljoprivrednu proizvodnju ekoloških domaćih proizvoda, zasigurno pomogli egzistenciju poneke obitelji, ali i dugoročno sačuvali ta zemljišta od prenamjene u potencijalne građevinske zone.

Most Dubrovnik

 

Priopćenje za medije – O TURIZMU

Most Dubrovnik • Lokalni izbori 2021 • 12.04.2021.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Nastavno na već javno prihvaćene inicijative Mosta Dubrovnik o smanjenju iznosa boravišne pristojbe, reviziji iznosa paušala koji plaćaju privatni iznajmljivači te ukidanju viznog režima s Rusijom danas je predstavljen cjeloviti PROGRAM ZA TURIZAM koji je nastao kao rezultat višemjesečnog dijaloga s turističkim autoritetima našeg Grada s posebnim naglaskom na sljedeće teme:. 

 1. Reorganizacija rada tz grada dubrovnika

Turistička zajednica Grada Dubrovnika ima financijske i ljudske kapacitete za preuzimanje pune odgovornosti glede kreiranja dubrovačke turističke budućnosti. Te kapacitete vrlo loše koristi, i to se mora promijeniti. Turističko vijeće TZ grada Dubrovnika mora postati modernom i referentnom upravljačkom točkom, tijelom koje će analizirati, planirati i donositi strateške odluke od važnosti za dubrovačko turističko gospodarstvo a ne pasivni promatrač koji se bavi prepisivanjem već postojećih, vlastitih programa rada. Također, uzimajući u obzir tradiciju lječenja u Dubrovniku, ali i trenutačnu situaciju sa razvojem COVID 19, predlažemo osnivanje UREDA ZA ZDRAVSTVENI TURIZAM pri TZ grada Dubrovnika, bez novih zapošljavanja, ali uz dodatne edukacije i preraspodjelu dužnosti unutar postojećih zaposlenika.

 1. Nadopuna brand-a dubrovnika

Dubrovnik je BRAND, ali ne zbog nekakvih branding procesa dosadašnjih gradskih uprava, već zbog svoje povijesne i kulturne baštine. Niti nama samima nije jasno je li Dubrovnik odredište elitnog turizma, masovnog, kruzerskog, „rentijerskog“ ili nekog drugog oblika, ili je pak riječ o kombinaciji svega navedenoga. MOST stoga predlaže pokretanje interdisciplonarnog istraživanja koje će, poduprto širom javnom raspravom, rezultirati novom BRENDING STRATEGIJOM GRADA DUBROVNIKA, koja će doprinjeti jasnijem pozicioniranju vlastitog proizvoda u budućnosti, privlačenju gostiju veće platežne moći, te produljenju turističke sezone

 1. Priprema zalihe projektnih ideja za prijavu na natječaje u sklopu vfo 2021-2027

MOST će u narednom razdoblju kao prioritet staviti povlačenje što većih iznosa iz VFO i Mehanizma za otpornost i oporavak, stavljajući naglasak na projekte iz područja turizma. Da bi to mogli ostvariti, MOST već radi na pripremi zalihe projektnih ideja s fokusom na projekte produljenja sezone, tematskih turističkih projekata, te projekata digitalne i zelene tranzicije. Osim sudjelovanja u ograničenim pozivima koje raspisuje država i na koja se, kao jedini prihvatljivi prijavitelji, isključivo mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave uključujući Dubrovnik ( na samo se dva projekta, Aglomeracija Dubrovnik i Lapadska obala, odnosi više od 95% do sada ugovorenih sredstava), ključ je u PROAKTIVNOSTI, u tome da se KREIRANJU,  inicijativi, osmišljavanju i produkciji većih ili manjih projektnih ideja pristupi strateški unutar institucija Grada Dubrovnika.u suradnji sa prihvatljivim prijaviteljima i partnerima ( udruge civilnog društva, prihvatljive institucije ili ostali prihvatljivi partneri )

 1. Izrada akcijskog plana za dulju turističku sezonu

Dubrovnik u niti jednom trenutku u proteklih desetak godina nije uspio postići veću popunjenost svojih kapaciteta tijekom zimskog perioda. Proteklih godina, prosječni postotak iskorištenosti ukupnih smještajnih kapaciteta u Dubrovniku u periodu od studenog do ožujka nije prelazio 6 % zauzetosti. Predlažemo stoga  izradu AKCIJSKOG PLANA ZA DULJU TURISTIČKU SEZONU zasnovanu na recentnim studijama koje se odnose na trendove putovanja u post COVID 19 vremenu, a  koji bi bio podloga za rad na povećanju broja direktnih zimskih zračnih linija prema Dubrovniku, brojnosti i kvaliteti vrhunskih svjetskih događanja u odredištu, većoj zaposlenosti, te ostalih nužnih pretpostavki koje bi dovele do povećanja fizičkih i financijskih pokazatelja tijekom zimskog perioda

 1. Pametni turizam

Pametni turizam se odnosi na inovativna IT rješenja koja pomažu turističkim destinacijama pri jednostavnijem i efikasnijem upravljanju lokalnom ponudom, turističkim i kulturnim atrakcijama, te ostalim resursima. MOST drži da Dubrovnik, kao odredište koje mora biti PAMETNO, mora biti u stanju pratiti trendove novih i mladih generacija svojih posjetitelja koja odrastaju okruženi digitalnim tehnologijama. Neke od njih su AR ( proširena stvarnost ), VR (virtualna stvarnost), MR ( miješana stvarnost ) ili pak XR ( produžena, povećana stvarnost ), digitalne platforme ili digitalne transformacije. 

 1. Zaokret u dubrovačkom ugostiteljstvu

Kad govorimo o ugostiteljstvu, dubrovački ugostitelji su najviše pogođeni ovom svjetskom krizom na razini RH. MOST Dubrovnik će napraviti AKCIJSKI PLAN kao odgovor na krizu. AKCIJSKI PLAN bi ciljano obuhvaćao mjere i aktivnosti koje će se, u skladu sa svjetskim trendovima u ugostiteljstvu, provoditi kako bi se postepeno podizala kvaliteta ugostiteljstva nakon COVID krize, te povećala stopa zapošljavanja ljudi. Osim toga, fokus će biti na poticanju dubrovačkih ugostitelja na suradnju sa lokalnim OPG-ovima s ciljem međusobnog podupiranja, te podizanja vrijednost i kvalitete svoje ponude. Kvaliteta mora biti bazirana na domaćoj hrani, na poticanju “ DUBROVAČKE KUHINJE I SPECIJALITETA“, te jelovnika koji moraju uključivati namirnice uzgojene na poljima lokalnih OPG-ova

 1. Izgradnja kongresnog i izložbenog centra

Zbog pandemije COVID 19, kongresna i incentive industrija trenutačno prolazi kroz niz prilagodbi i promjena načina na koji će se organizirati poslovna i znanstvena okupljanja. u budućnosti. Predlažemo ubrzavanje aktivnosti oko izgradnje kongresnog i izložbenog centra, ali ne na području Babinog Kuka, već u Srebrenom u Župi dubrovačkoj, sufinanciran iz VFO / Mehanizma za oporavak I otpornost, u suradnji sa RH. Razlog tome prvenstveno leži u kapacitetu parkirnih mjesta u sklopu centra ( 1100 mjesta za automobile + 30 parkirnih mjesta za autobuse ), što bi u potpunosti zagušilo promet u Lapadu / Dubrovniku tijekom trajanja kongresne sezone. Predlažemo također da se projektiraju uvjeti mikroklime u izložbenim prostorima, što bi omogućilo organiziranje najvećih izložbi klasika svjetske umjetnosti

 1. Novi pristup problematici brodova za kružna putovanja

MOST predlaže da se iskoristi ovaj trenutak kako bi se osmislila strategija koja se odnosi na brodove za kružna putovanja za period 2022 – 2027. Da bi se sve ovo ostvarilo, van snage se mora staviti Sporazum između Grada Dubrovnika I CLIA-e, o čijem sadržaju javnost nikada nije bila obaviještena, te osmisliti koncept novog Sporazuma, ali ovaj put na drugačijim, po grad Dubrovnik održivijim osnovama. To bi dovelo do manjeg pritiska velikih i mega-cruisera na povijesnu jezgru I infrastrukturu grada Dubrovnika, naglaska na manje cruisere i mega jahte sa gostima veće platežne moći, te boljeg planiranja i veće održivosti Dubrovnika ka PoC-a

 1. Uspostava bolje zračne povezanosti

Tijekom covid sezone 2020 Dubrovnik nije bio povezan direktnim zračnim linijama sa našim tradicionalnim tržištima Skandinavije, Češke i Slovačke i Ruske Federacije, iako u tim zemljama postoje predstavništva HTZ-a ( Hrvatske turističke zajednice ), koja mogu ponuditi ključnu logističku potporu tom procesu. Što se tiče Ruske Federacije, inzistirat ćemo na ubrzavanju pregovora oko liberalizacije viznog režima između dvije države. Prilagodba cjenika aerodromskih usluga Zračne luke Dubrovnik ostalim zračnim lukama u hrvatskoj i okruženju je nužnost, kako bi cijene avio karata bile povoljnije krajnjim korisnicima

 1. DUBROVAČKI TURISTIČKI VODIĆI

MOST Dubrovnik će se zalagati da se u izmjenama zakonskih odredbi koje reguliraju  problematiku turističkih vodića zaštite domaći vodići, tako da na zaštićenim cjelinama (lokalitetima) turistički vodič državljanin neke druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može privremeno / povremeno pružati usluge turističkog vodiča u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) jedino ukoliko ima položen poseban dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete). To podrazumijeva njihovo dobro poznavanje hrvatskog jezika, kulture i Ustava RH, što bi spriječilo da svatko onaj tko ima certifikat u svojoj državi traži od Ministarstva turizma DOZVOLU za povremeni i privremeni rad u Hrvatskoj, dobivanjem koje bi im se dozvolilo da turiste iz zemlje iz koje su ih dopratili upoznavaju s nekom lokacijom na kojoj nikada prije nisu bili, što nikako ne može biti prihvatljivo

 1. Zeleni turizam

Zeleni turizam ne podrazumijeva posebnu vrstu turizma, već horizontalnu temu relevantnu za sve vrste turizma, koja obuhvaća vrednovanje zaštite i očuvanja okoliša. Riječ je o aktivnostima koje se odnose na postizanje održivosti turizma, odnosno prepoznavanja da je prirodna baština ključni faktor atraktivnosti dubrovačkog turizma. MOST Dubrovnik će u svojim aktivnostima na temu turizma staviti strateški naglasak na njegovu  zelenu komponentu, te će učiniti sve kako bi se politike održivosti turizma I prepoznavanja prirodne baštine horizontalno provlačile kroz sve odluke koje će se donositi na razini Grada Dubrovnika I TZ grada Dubrovnika

 

 

Priopćenje za medije

Most Dubrovnik • Lokalni izbori 2021

Danas je u Dubrovniku predstavljen Opći dio predizbornog programa gradske organizacije Mosta za izbore za gradonačelnika i Gradsko vijeće grada Dubrovnika. U predstavljanju pojedinih dijelova programa sudjelovali su kandidat za gradonačelnika Maro Kristić, kandidat za njegovog zamjenika Tonči Skvrce koji je ovom prigodom posebno predstavljen te članovi gradske organizacije i simpatizeri Mosta Ivica Ban, Tomislav Franušić i predstavnik organizacije mladih koja će se uskoro i službeno konstituirati Sven Žustra. Tom prigodom je istaknuto kako je predizborni program utemeljen na realnoj ocjeni stanja gradskih financija te da  isti predstavlja odraz stvarnih potreba građana. U općem dijelu programa obrađena su sva područja iz samoupravnog djelokruga Grada Dubrovnika te su predstavljena ključna načela političkog djelovanja gradske organizacije Mosta te neki od projekata za koje će se predstavnici Mosta zalagati u svom budućem djelovanju.

Na poslijetku je istaknuto kako će posebni dio programa sa konkretnim i ostvarivim projektima za svaki gradski kotar i mjesni odbor biti predstavljen u narednim danima te da će na njemu sudjelovati ostali članovi i simpatizeri koji su participirali u njegovoj izradi, a koji zbog epidemioloških razloga nisu mogli nazočiti predstavljanju općeg dijela programa.

Most Dubrovnik
20000 Dubrovnik

e-mail: most.ured.dubrovnik@gmail.com
facebook: MostDubrovnik
www.most-dubrovnik.com

Dubrovnik, 2021.-2023.. © Sva prava pridržana.