BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

Projekt participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika – srpanj 2023.

Participativno “zamagljivanje” !

U tijeku je projekt tzv. participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije (DURA) prema kojem projektu će stanovnici gradskih kotareva dobiti za financiranje jednog projekta javne namjene na svom području (koji dobije najviše glasova građana od svih predloženih projekata) do 120.000,00 eura, dok će stanovnici mjesnih odbora za istu namjenu dobit do 60.000,00 eura.

Projekt je to svake hvale vrijedan kad bi bio logično osmišljen i uvjetovan.

Međutim, nažalost taj projekt ima nekoliko logičkih i zdravorazumskih pogrešaka.

Kao prva takva pogreška se ukazuje to što se sredstva za participativno financiranje projekata javne namjene na područjima gradskih kotareva i mjesnih odbora ne dodjeljuju, što bi bilo logično, sukladno broju stanovnika i veličini (površini) područja gradskih kotareva i mjesnih odbora, već svima jednako, pa će tako npr. Mjesni odbor Dubravice, koja ima ukupno 33 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva, dobiti do 1.818,18 eura po glavi stanovnika, a Mjesni odbor Zatona koji ima ukupno 1.179 stanovnika, dobiti će samo do 50,89 eura po glavi stanovnika.

Kad su u pitanju gradski kotarevi, npr. Gradski kotar Stari Grad koji ima ukupno 1.200 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva, dobiti će do 100,00 eura po glavi stanovnika, a Gradski kotar Mokošice koja ima ukupno 8.448 stanovnika, će dobiti samo do 14,20 eura po glavi stanovnika.

Dakle, na ime aktualnog projekta i modela participativnog budžetiranja gradski kotarevi i mjesni odbori će dobiti iz gradskog proračuna za financiranje jednog projekta javne namjene na svom području (kojeg glasovanjem odaberu građani) sredstva u najvećem mogućem iznosu od 14,20 eura po glavi stanovnika, stanovnici Gradskog kotara Mokošica, do najvećeg mogućeg iznosa od 1.818,18 eura po glavi stanovnika, stanovnici Mjesnog odbora Dubravice.

Ovom se modelu raspodjele ne bi imalo što prigovoriti kad bi u usporedivim primjerima područje Mjesnog odbora Dubravice bilo 127,5 puta veće od područja Gradskog kotara Mokošica, ali nije uopće veće nego manje.

Naravno, kad je u pitanju financiranje projekta mjesne samouprave, kod pravične raspodjele sredstva na ime participativnog budžetiranja moguće je primijeniti i neke dodatne kriterije osim uobičajenih kriterija, broja stanovnika i veličine područja, kao npr. izjednačavanje u dosadašnjem razvoju i ulaganjima gradskih, prigradskih i seoskih naselja, ali onda takva pravila i model moraju biti unaprijed osmišljeni, elaborirani i utvrđeni, jer ovako kako je to sada osmislio i provodi Grad Dubrovnik ispada veoma neozbiljno.

Druga je logička i zdravorazumska pogrešaka u aktualnom projektu participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika ta što maksimalna sredstva u iznosu do 120.000,00 eura (za gradske kotareve), odnosno do 60.000,00 eura (za mjesne odbore),  može dobiti samo jedan projekt (onaj koji dobije najviše glasova podrške građana) na području gradskog kotara odnosno mjesnog odbora, pa ako je potrebni budžet za financiranje projekta koji je dobio najviše glasova npr. ispod 10.000,00 eura, preostala osigurana sredstva do onog predviđenog iznosa od 120.000,00 eura, odnosno 60.000,00 eura, ostat će neiskorištena.

Nadalje, veći iznos od onih predviđenih do 60.000,00 eura za mjesne odbore će također ostati neiskorišten iz razloga što mali seoski mjesni odbori objektivno neće moći ispuniti propisane uvjete za sudjelovanje u aktualnom projektu participativnog budžetiranja: da se predloženi projekt u vrijednosti do 60.000,00 eura treba realizirati na zemljištu, odnosno nekretnini u vlasništvu Grada Dubrovnika, odnosno da su za realizaciju predloženog projekta riješeni imovinsko-pravni odnosi, te da predloženi projekt mora biti pravno i tehnički moguć i provediv. Malo koji će od mjesnih odbora, pa i gradskih kotareva, sa svojim predloženim projektima moći ispunite te i brojne druge uvjete propisane Odlukom o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik (Sl. glasnik Grada Dubrovnika, br: 7/23 i 11/23).

Ovo u stvarnosti znači da građani Dubrovnika neće ni približno moći potrošiti 1.980,000,00 eura iz gradskog proračuna na ime aktualnog projekta participativnog budžetiranja kako to na svojoj mrežnoj stranici, očigledno demagoški, navodi Dubrovačka razvojna agencija (DURA).

S obzirom na naprijed navedeno predlažemo da se što prije izmijeni i unaprijedi sadašnji očigledno nepravedni i nedorađeni model participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika tako da on bude pravičan i u korist svih gradskih kotareva i mjesnih odbora, te podjednako u korist svih građana Grada Dubrovnika.

Gradski koordinacijski tim MOST-a Dubrovnik

U Dubrovniku, 19. srpnja 2023.

Izborna skupština Gradske koordinacije MOST-a u gradu Dubrovniku održana 2. ožujka 2023.g.

Na Izvanrednoj izbornoj skupštini Gradske koordinacije Mosta u Gradu Dubrovniku održanoj 2. ožujka 2023.g. za novog gradskog koordinatora Mosta u Dubrovniku izabran je dr. sc. Josip Mikuš, a za nove članove Gradskog koordinacijskog tima izabrani su: Antonia Knežević, Marko Bautović, Antun Pavlović i Ivica Ban.

Novoizabrani koordinator dr. sc. Josip Mikuš je kao neke od prvih koraka svog mandata istaknuo otvaranje prema javnosti i timski rad unutar stranke.          Politika koju ćemo odsad voditi bit će politika MOST-a na državnoj razini koju ćemo spustiti na našu lokalnu razinu te ćemo se pozabaviti s onim stvarima koje tište građane, pogotovo s komunalnim problemima. Ima ih dosta” – zaključio je novoizabrani koordinator.

Izvanrednoj izbornoj skupštini Mosta Dubrovnik nazočili su kao gosti predsjednik stranke Božo Petrov te saborski zastupnik Mosta i povjerenik Mosta za Zagreb, Zvonimir Troskot.

Fotografije: DuList Dubrovnik

https://dulist.hr/odrzana-izborna-skupstina-josip-mikus-novi-je-koordinator-most-a-za-dubrovnik/814494/

https://youtu.be/gb-nyzSfCCM

Predizborni program

UVODNO

Sadašnje financijsko stanje gradskog gospodarstva i gradskih financija je iznimno teško. Grad je u ovom trenutku dugoročno prezadužen.

Stoga, mjere potpore konsolidaciji i oporavku gospodarstva, te mjere potpore socijalno ugroženim skupinama naših sugrađana imaju prioritetno značenje u našem programu…

Novosti

Konferencija za novinare MOST-a Dubrovnik od 4. travnja 2023. održana na izvorištu rijeke Omble

Zaštita značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke s posebnim naglaskom na projekt tzv. brze ceste kroz Rijeku dubrovačku

Protivljenje Gradske koordinacije Mosta grada Dubrovnika realizaciji projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble rezultiralo je jasnim stavom iznesenim u predizbornom programu Gradske koordinacije Mosta grada Dubrovnika još u siječnju 2021. kada je istaknuto sljedeće: „Izgradnja autoceste do Dubrovnika je kapitalni projekt za daljnji razvoj našeg Grada i Županije. Međutim, planiranu izgradnju dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša te prometno nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te se stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, za zaštitu prirode i okoliša u cjelini, uključujući tu i graditeljsko naslijeđe te, još važnije, za zaštitu izvorišta rijeke Omble i drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke te za kvalitetu života stanovnika Rijeke dubrovačke, pridružujemo stavu stanovnika Rijeke dubrovačke koji se protive toj izgradnji, te ćemo o tome predložiti Gradskoj vijeću Grada Dubrovnika donošenje odgovarajuću deklaracije.“

I doista, već sljedeći mjesec, na svojoj 37. sjednici održanoj 25. veljače 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na pisani prijedlog vijećnika Mosta, usvojilo je „Deklaraciju protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble“.

Podsjetit ćemo ovom prilikom da u usvojenoj Deklaraciji predstavnici svih izabranih političkih opcija u Gradskom vijeću, dakle, predstavnici svih građana Grada Dubrovnika, najoštrije se protiveći izgradnji dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, uz obrazloženje izneseno u prijedlogu koje je sastavio Mostov stručni tim, predlažu da se odbije kao štetan i neprihvatljiv ovako zamišljen projekt brze ceste kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble te pozivaju Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Skupštinu Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske ceste d.o.o. da uvaže stajalište Gradskog vijeća kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana Grada Dubrovnika.

Nažalost, i dvije godine poslije donesene Deklaracije svjedočimo ustrajnom nastojanju dijela političkih struktura u našem Gradu i u našoj županiji da se ignorira volja građana, posebno stavovi i želje stanovnika Rijeke dubrovačke te da se ovako zamišljen, ovaj loš i štetni projekt realizira u cjelini planiranog zahvata. Stoga, još jednom dajemo punu i snažnu potporu našim sugrađanima iz gradskih kotareva Mokošica i Komolac u njihovom nastojanju da zaustave ostvarenje ovako planirane brze ceste iznad njihovih glava, ali i svima onima koji se zalažu za zaštitu zdravlja, prirode i okoliša i ljepote krajobraza naše Rijeke dubrovačke, uključujući tu i dubrovačkog gradonačelnika gospara Mata Frankovića, uz poruku da mišljenje i stavove onih kojih se najviše tiče takva jedna izgradnja treba slušati i uvažiti. Struka može iznaći druga, bolja rješenja koja će rezultirati povezivanjem Dubrovnika i Zračne luke u Čilipima na način koji neće ugroziti niti mir i zdravlje zajednice, niti prirodne, okolišne, kulturne i krajobrazne vrijednosti ovog našeg raja na Zemlji.

https://youtu.be/_ztxWe9GiXc

O TURIZMU
Dokument Program za Turizam ima za cilj artikuliranje našeg viđenja turističkog Dubrovnika u narednom periodu, bez želje za populizmom ili jeftinom političkom demagogijom. 

Koncept Programa je osmišljen tako da svako poglavlje koje obrađujemo ima prvi dio u formi kratke analize trenutačne situacije, te drugi u formi prijedloga riješenja…

Most Dubrovnik
20000 Dubrovnik

e-mail: most.ured.dubrovnik@gmail.com
facebook: MostDubrovnik
www.most-dubrovnik.com

Dubrovnik, 2021.-2024.. © Sva prava pridržana.