BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

BIRAM BOLJI GRAD

Izborna skupština Gradske koordinacije MOST-a u gradu Dubrovniku održana 2. ožujka 2023.g.

Na Izvanrednoj izbornoj skupštini Gradske koordinacije Mosta u Gradu Dubrovniku održanoj 2. ožujka 2023.g. za novog gradskog koordinatora Mosta u Dubrovniku izabran je dr. sc. Josip Mikuš, a za nove članove Gradskog koordinacijskog tima izabrani su: Antonia Knežević, Marko Bautović, Antun Pavlović i Ivica Ban.

Novoizabrani koordinator dr. sc. Josip Mikuš je kao neke od prvih koraka svog mandata istaknuo otvaranje prema javnosti i timski rad unutar stranke.          Politika koju ćemo odsad voditi bit će politika MOST-a na državnoj razini koju ćemo spustiti na našu lokalnu razinu te ćemo se pozabaviti s onim stvarima koje tište građane, pogotovo s komunalnim problemima. Ima ih dosta” – zaključio je novoizabrani koordinator.

Izvanrednoj izbornoj skupštini Mosta Dubrovnik nazočili su kao gosti predsjednik stranke Božo Petrov te saborski zastupnik Mosta i povjerenik Mosta za Zagreb, Zvonimir Troskot.

Fotografije: DuList Dubrovnik

https://dulist.hr/odrzana-izborna-skupstina-josip-mikus-novi-je-koordinator-most-a-za-dubrovnik/814494/

https://youtu.be/gb-nyzSfCCM

Predizborni program

UVODNO

Sadašnje financijsko stanje gradskog gospodarstva i gradskih financija je iznimno teško. Grad je u ovom trenutku dugoročno prezadužen.

Stoga, mjere potpore konsolidaciji i oporavku gospodarstva, te mjere potpore socijalno ugroženim skupinama naših sugrađana imaju prioritetno značenje u našem programu…

Novosti

Konferencija za novinare MOST-a Dubrovnik od 4. travnja 2023. održana na izvorištu rijeke Omble

Zaštita značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke s posebnim naglaskom na projekt tzv. brze ceste kroz Rijeku dubrovačku

Protivljenje Gradske koordinacije Mosta grada Dubrovnika realizaciji projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble rezultiralo je jasnim stavom iznesenim u predizbornom programu Gradske koordinacije Mosta grada Dubrovnika još u siječnju 2021. kada je istaknuto sljedeće: „Izgradnja autoceste do Dubrovnika je kapitalni projekt za daljnji razvoj našeg Grada i Županije. Međutim, planiranu izgradnju dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša te prometno nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te se stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, za zaštitu prirode i okoliša u cjelini, uključujući tu i graditeljsko naslijeđe te, još važnije, za zaštitu izvorišta rijeke Omble i drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke te za kvalitetu života stanovnika Rijeke dubrovačke, pridružujemo stavu stanovnika Rijeke dubrovačke koji se protive toj izgradnji, te ćemo o tome predložiti Gradskoj vijeću Grada Dubrovnika donošenje odgovarajuću deklaracije.“

I doista, već sljedeći mjesec, na svojoj 37. sjednici održanoj 25. veljače 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na pisani prijedlog vijećnika Mosta, usvojilo je „Deklaraciju protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble“.

Podsjetit ćemo ovom prilikom da u usvojenoj Deklaraciji predstavnici svih izabranih političkih opcija u Gradskom vijeću, dakle, predstavnici svih građana Grada Dubrovnika, najoštrije se protiveći izgradnji dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, uz obrazloženje izneseno u prijedlogu koje je sastavio Mostov stručni tim, predlažu da se odbije kao štetan i neprihvatljiv ovako zamišljen projekt brze ceste kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble te pozivaju Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Skupštinu Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske ceste d.o.o. da uvaže stajalište Gradskog vijeća kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana Grada Dubrovnika.

Nažalost, i dvije godine poslije donesene Deklaracije svjedočimo ustrajnom nastojanju dijela političkih struktura u našem Gradu i u našoj županiji da se ignorira volja građana, posebno stavovi i želje stanovnika Rijeke dubrovačke te da se ovako zamišljen, ovaj loš i štetni projekt realizira u cjelini planiranog zahvata. Stoga, još jednom dajemo punu i snažnu potporu našim sugrađanima iz gradskih kotareva Mokošica i Komolac u njihovom nastojanju da zaustave ostvarenje ovako planirane brze ceste iznad njihovih glava, ali i svima onima koji se zalažu za zaštitu zdravlja, prirode i okoliša i ljepote krajobraza naše Rijeke dubrovačke, uključujući tu i dubrovačkog gradonačelnika gospara Mata Frankovića, uz poruku da mišljenje i stavove onih kojih se najviše tiče takva jedna izgradnja treba slušati i uvažiti. Struka može iznaći druga, bolja rješenja koja će rezultirati povezivanjem Dubrovnika i Zračne luke u Čilipima na način koji neće ugroziti niti mir i zdravlje zajednice, niti prirodne, okolišne, kulturne i krajobrazne vrijednosti ovog našeg raja na Zemlji.

https://youtu.be/_ztxWe9GiXc

O TURIZMU
Dokument Program za Turizam ima za cilj artikuliranje našeg viđenja turističkog Dubrovnika u narednom periodu, bez želje za populizmom ili jeftinom političkom demagogijom. 

Koncept Programa je osmišljen tako da svako poglavlje koje obrađujemo ima prvi dio u formi kratke analize trenutačne situacije, te drugi u formi prijedloga riješenja…

Most Dubrovnik
20000 Dubrovnik

e-mail: most.ured.dubrovnik@gmail.com
facebook: MostDubrovnik
www.most-dubrovnik.com

Dubrovnik, 2021.-2023.. © Sva prava pridržana.