Sačuvajmo Hrvatsku !

19.03.2024. Politički prioriteti Mosta su borba protiv korupcije, demografska revitalizacija zemlje, unapređenje obrazovanog sustava, priuštivo stanovanje i porezno rasterećenje …  ...

Projekt participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika

Participativno “zamagljivanje” ! U tijeku je projekt tzv. participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije (DURA) prema kojem projektu će stanovnici gradskih kotareva dobiti za financiranje jednog projekta javne namjene na svom...