Dr. sc. Josip Mikuš, koordinator MOST-a Dubrovnik, o tzv. brzoj cesti kroz područje Rijeke dubrovačke:

Foto: DuList

“Planiranu izgradnju dijela takozvane brze ceste, jer predviđenom izvedbom ona to po definiciji i nije, Osojnik – Zračna luka Dubrovnik (Čilipi), koji bi trebao prolaziti kroz područje Rijeke dubrovačke, zaštićeno još 19. prosinca 1964. u kategoriji značajnog krajobraza, kao i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, smatramo štetnom, neprihvatljivom i prometno nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te se stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, za zaštitu prirode i okoliša u cjelini, uključujući tu i graditeljsko naslijeđe, te još važnije za zaštitu izvorišta rijeke Omble, te drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, te za kvalitetu života stanovništva Rijeke dubrovačke, pridružujemo stavu stanovnika Rijeke dubrovačke koji se protive toj izgradnji. Uostalom, na inicijativu Mosta Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je 25. veljače 2021. „Deklaraciju protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble“.

Struka može iznaći druga, prihvatljivija rješenja povezivanja Dubrovnika i Zračne luke koja bi bila u funkciji bolje i brže protočnosti prometa, ali i minimalnog negativnog utjecaja na prirodu i okoliš, i kvalitetu života stanovništva. Trebali bismo znati pokazati i u praksi pravo značenje toliko popularne paradigme održivog razvoja koja se provlači kroz sve dokumente na svim razinama od institucija Europske unije do gradova i općina. Loše projekte je bolje zaustaviti, odnosno promijeniti i unaprijediti, prije nego je krenula njihova realizacija, nego doslovno „uvaliti“ sljedeće naraštaje u probleme u pokušajima „ispravljanja krivih Drina“.”

https://www.most-dubrovnik.com/wp-content/uploads/2023/05/Brza-cesta-Dubrovnik-ZL-Cilipi-Pregledna-situacija.pdf

Priopćenje za medije MOST-a Dubrovnik od 14. veljače 2023.

Protivljenje Gradske koordinacije Mosta u gradu Dubrovniku realizaciji projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble

Da podsjetimo sve, prije nepune dvije godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 37. sjednici održanoj 25. veljače 2021.g., a na pisani prijedlog vijećnika Mosta u Gradskom vijeću, usvojilo je Deklaraciju o zaštiti Omble, tj. “Deklaraciju protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble”, uz slijedeće obrazloženje:

“Planiranu izgradnju dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša, te prometno nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te se stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, za zaštitu prirode i okoliša u cjelini, uključujući tu i graditeljsko naslijeđe, te još važnije za zaštitu izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke: Žljebi (iznad Petrova Sela), Tundrača (iznad Mokošice), Sv. Nikola (u Dračevu selu), Točak (u Prijevoru), izvor Omble (u Rožatu), Vrelo (u Šumetu), Milatovica i Bota (u Staroj Čajkovici), Orovac, Račevica i Sv. Kuzma i Damjan (u Knežici), kvalitetu života stanovništva Rijeke dubrovačke, kao i za zaštitu biljnih i životinjskih staništa u Rijeci dubrovačkoj, pridružujemo stavu stanovnika Rijeke dubrovačke koji se protive toj izgradnji i predlažemo da se naprijed navedeni sporni projekt odbije u cijelosti.”

Navedena deklaracija je izraz zauzetog političkog stajališta i usvojenog predizbornog programa iz siječnja 2021.g. od strane Gradske koordinacije Mosta u gradu Dubrovniku, i aktualna je i danas, odnosno posebno danas kad se “ispod žita” i protiv izražene volje građana Rijeke dubrovačke želi nastaviti sa spornom realizacijom projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble.

Iz predizbornog programa Gradske koordinacije Mosta u gradu Dubrovniku iz siječnja 2021.g.:

“Izgradnja autoceste do Dubrovnika je kapitalni projekt za daljnji razvoj našeg Grada i Županije. Međutim, planiranu izgradnju dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša, te prometno nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te se stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, za zaštitu prirode i okoliša u cjelini, uključujući tu i graditeljsko naslijeđe, te još važnije za zaštitu izvorišta rijeke Omble, te drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, te za kvalitetu života stanovništva Rijeke dubrovačke, pridružujemo stavu stanovnika Rijeke dubrovačke koji se protive toj izgradnji, te ćemo o tome predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje odgovarajuće deklaracije.”.

Priopćenje za medije MOST-a Dubrovnik od 16. veljače 2023.

Politička stranka Most podržava aktualne zahtjeve stanovnika Rijeke dubrovačke i građana grada Dubrovnika za zaštitu rijeke Omble povodom najavljenog nastavka realizacije spornog projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble.

Politička stranka Most, baš isto kao i građani Dubrovnika i Rijeke dubrovačke nisu protiv izgradnje brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi, nego se samo, zbog zaštite izvora pitkih voda, te zbog očuvanja Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, zaštite prirode i okoliša, te graditeljskog naslijeđa, protive izgradnji sjevero-zapadnog kraka te brze ceste od čvora Osojnik do Gornjeg Brgata, pošto je planirana izgradnja tog sjevero-zapadnog kraka brze ceste od čvora Osojnik do Gornjeg Brgata, uglavnom u funkciji tranzita prema susjednoj Crnoj Gori i dalje, a ne zbog interesa i potreba građana Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Konferencija za novinare MOST-a Dubrovnik od 4. travnja 2023. održana na izvorištu rijeke Omble

Zaštita značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke s posebnim naglaskom na projekt tzv. brze ceste kroz Rijeku dubrovačku

Protivljenje Gradske koordinacije Mosta grada Dubrovnika realizaciji projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble rezultiralo je jasnim stavom iznesenim u predizbornom programu Gradske koordinacije Mosta grada Dubrovnika još u siječnju 2021. kada je istaknuto sljedeće: „Izgradnja autoceste do Dubrovnika je kapitalni projekt za daljnji razvoj našeg Grada i Županije. Međutim, planiranu izgradnju dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša te prometno nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te se stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, za zaštitu prirode i okoliša u cjelini, uključujući tu i graditeljsko naslijeđe te, još važnije, za zaštitu izvorišta rijeke Omble i drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke te za kvalitetu života stanovnika Rijeke dubrovačke, pridružujemo stavu stanovnika Rijeke dubrovačke koji se protive toj izgradnji, te ćemo o tome predložiti Gradskoj vijeću Grada Dubrovnika donošenje odgovarajuću deklaracije.“

I doista, već sljedeći mjesec, na svojoj 37. sjednici održanoj 25. veljače 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na pisani prijedlog vijećnika Mosta, usvojilo je „Deklaraciju protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble“.

Podsjetit ćemo ovom prilikom da u usvojenoj Deklaraciji predstavnici svih izabranih političkih opcija u Gradskom vijeću, dakle, predstavnici svih građana Grada Dubrovnika, najoštrije se protiveći izgradnji dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, uz obrazloženje izneseno u prijedlogu koje je sastavio Mostov stručni tim, predlažu da se odbije kao štetan i neprihvatljiv ovako zamišljen projekt brze ceste kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble te pozivaju Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Skupštinu Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske ceste d.o.o. da uvaže stajalište Gradskog vijeća kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana Grada Dubrovnika.

Nažalost, i dvije godine poslije donesene Deklaracije svjedočimo ustrajnom nastojanju dijela političkih struktura u našem Gradu i u našoj županiji da se ignorira volja građana, posebno stavovi i želje stanovnika Rijeke dubrovačke te da se ovako zamišljen, ovaj loš i štetni projekt realizira u cjelini planiranog zahvata. Stoga, još jednom dajemo punu i snažnu potporu našim sugrađanima iz gradskih kotareva Mokošica i Komolac u njihovom nastojanju da zaustave ostvarenje ovako planirane brze ceste iznad njihovih glava, ali i svima onima koji se zalažu za zaštitu zdravlja, prirode i okoliša i ljepote krajobraza naše Rijeke dubrovačke, uključujući tu i dubrovačkog gradonačelnika gospara Mata Frankovića, uz poruku da mišljenje i stavove onih kojih se najviše tiče takva jedna izgradnja treba slušati i uvažiti. Struka može iznaći druga, bolja rješenja koja će rezultirati povezivanjem Dubrovnika i Zračne luke u Čilipima na način koji neće ugroziti niti mir i zdravlje zajednice, niti prirodne, okolišne, kulturne i krajobrazne vrijednosti ovog našeg raja na Zemlji.

https://youtu.be/_ztxWe9GiXc

 

PLAN ZA POLJOPRIVREDU

Naša ustrajnost po pitanju korištenja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i realizacije projekta urbane permakulture na području Grada Dubrovnika se isplatila. Nakon većeg broja naših javnih istupa po ovom pitanju uz pomoć inicijative građana Dubrovnik Eko zona na gradskom vijeću je usvojen Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dubrovnika. U konačnici je utvrđeno da na administrativnom području Grada Dubrovnika postoji nešto više od 25 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, koje je mapirano, identificirano i  uglavnom se nalazi na plodnim prigradskim područjima Rijeke dubrovačke, Elafita i Gornjih sela.

ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ Mostovci na Srđu sadili maginje i rogače

“Tijekom vikenda simpatizeri i članovi političke stranke Most, njih dvadesetak na padinama Srđa proveli su kampanju „Zasadi stablo, ne budi panj“. Zasađeno je preko 15 sadnica stabala Maginje i Rogača! Cilj inicijative bio je potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da samostalno ili u suradnji sa lokalnom jedinicom samouprave na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju svojih životnih sredina i time istaknuli važnosti i brojne dobrobiti drveća i zelenila, osobito u urbaniziranim sredinama. Nadamo se da će ova stabla izrasti u velike „jarbole“ i zaštitnike našeg Grada kao što su to bili naši branitelji u vrijeme Domovinskog rata.
Stanari ‘Našeg doma‘ pitaju se gdje je zapelo i zašto u ladicama gradske uprave leže izrađeni geodetski dokumenti koji do danas nisu ovjereni
U naselje Naš Dom u Mokošici je 1986. godine uselilo više od 320 obitelji. Danas, gotovo 40 godina od tada veći dio njih još uvijek nije uspio uknjižiti svoje vlasništvo nad stanovima u tim zgradama. Radi se o zgradama u Vinogradarskoj ulici prilikom čije se gradnje tijekom 1980-ih odstupilo od građevinskih dozvola, ali ne u kontekstu samih zgrada nego prilikom izgradnje parkinga i pristupnih puteva. Stanari dijela zgrada svojim trudom i na svoju inicijativu su uspjeli riješiti svoj vlasnički status te ozakoniti i etažirati stanove, no oni sugrađani koji žive u zgradama koje su izgrađene na više čestica zemlje to nisu uspjeli do danas te im to uzrokuje velike životne probleme, jer nisu uknjiženi vlasnici stanova koje su pošteno platili i kupili, pa iste ne mogu primjerice prodati, a niti mogu energetski obnavljati zgrade zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Grad Dubrovnik je u mandatu bivšeg gradonačelnika obećao riješiti vlasničko pitanje svim preostalim stanarima Našeg Doma te je u potpunosti preuzeo sve troškove tog postupka. Odabrana je ovlaštena geodetska tvrtka iz Splita koja je uspješno okončala prvu fazu, tj. riješila pitanje ozakonjenja stanova još 2015.g.

U drugoj fazi je trebalo uslijediti rješavanje svih spornih imovinsko-pravnih pitanja, kako bi se konačno uknjižilo vlasništvo te etažirali stanovi.

Međutim, to do danas nije napravljeno pa se stanari opravdano pitaju gdje je zapelo i zašto u ladicama gradske uprave leže izrađeni geodetski dokumenti koji do danas nisu ovjereni? Napominjemo kako su gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća u ime Grada prihvatili preuzeti okončanje ovog postupka i financiranje istog te je u tu svrhu angažiran i odvjetnik čiji je zadatak u suradnji s Domoupravom u zajedničkom interesu stanara i Grada koordinirati u rješavanju pravnih pitanja. Vlasništvo nad dijelovima zemlje na kojima su izgrađene zgrade ne bi trebalo biti sporno, jer je Grad odavno obećao prepustiti isto stanarima zgrada u odgovarajućim suvlasničkim omjerima bez naknade, dok je za dvije zgrade trebalo riješiti još neke dodatne formalnost poput ukidanja statusa čestice puta te dobivanja potrebne suglasnosti Hrvatskih voda. U međuvremenu su, zbog tromosti Domouprave kod rješavanja otvorenih pitanja izmijenjeni i dijelovi zakona kojima se rješava ova materija pa sada uz ne velike, ali nepotrebno izazvane dodatne troškove treba i izraditi i odgovarajuće izmjene i dopune geodetskih dokumenata, ali to je potpuno opravdano jer ovdje ne postoji niti jedan ozbiljan problem osim nedovoljno odgovornog i predanog pristupa rješavanju ovog velikog problema za sugrađane koji žive u Našem domu.

Podsjećamo da je ne tako davno ova gradska uprava uz suglasnost svih gradskih vijećnika pomogla sugrađanima sa sličnim problemom u naselju Sedam smrtnih grijeha da riješe svoje probleme te se Grad u njihovu korist odrekao naknade za ozakonjenje i na taj način im pomogao da se nakon više desetaka godina čekanja mogu uknjižiti kao vlasnici svojih stanova. Stoga očekujemo da će se isti primjer slijediti i kada su u pitanju stanari zgrada u naselju Naš dom u Mokošici te da će se na sljedećoj sjednici gradskog vijeća donijeti obvezujući zaključak po ovom pitanju.

Most Dubrovnik
20000 Dubrovnik

e-mail: most.ured.dubrovnik@gmail.com
facebook: MostDubrovnik
www.most-dubrovnik.com

Dubrovnik, 2021.-2023.. © Sva prava pridržana.