Participativno “zamagljivanje” !

U tijeku je projekt tzv. participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije (DURA) prema kojem projektu će stanovnici gradskih kotareva dobiti za financiranje jednog projekta javne namjene na svom području (koji dobije najviše glasova građana od svih predloženih projekata) do 120.000,00 eura, dok će stanovnici mjesnih odbora za istu namjenu dobit do 60.000,00 eura.

Projekt je to svake hvale vrijedan kad bi bio logično osmišljen i uvjetovan. 

Međutim, nažalost taj projekt ima nekoliko logičkih i zdravorazumskih pogrešaka.

Kao prva takva pogreška se ukazuje to što se sredstva za participativno financiranje projekata javne namjene na područjima gradskih kotareva i mjesnih odbora ne dodjeljuju, što bi bilo logično, sukladno broju stanovnika i veličini (površini) područja gradskih kotareva i mjesnih odbora, već svima jednako, pa će tako npr. Mjesni odbor Dubravice, koja ima ukupno 33 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva, dobiti do 1.818,18 eura po glavi stanovnika, a Mjesni odbor Zatona koji ima ukupno 1.179 stanovnika, dobiti će samo do 50,89 eura po glavi stanovnika.

Kad su u pitanju gradski kotarevi, npr. Gradski kotar Stari Grad koji ima ukupno 1.200 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva, dobiti će do 100,00 eura po glavi stanovnika, a Gradski kotar Mokošice koja ima ukupno 8.448 stanovnika, će dobiti samo do 14,20 eura po glavi stanovnika.     

Dakle, na ime aktualnog projekta i modela participativnog budžetiranja gradski kotarevi i mjesni odbori će dobiti iz gradskog proračuna za financiranje jednog projekta javne namjene na svom području (kojeg glasovanjem odaberu građani) sredstva u najvećem mogućem iznosu od 14,20 eura po glavi stanovnika, stanovnici Gradskog kotara Mokošica, do najvećeg mogućeg iznosa od 1.818,18 eura po glavi stanovnika, stanovnici Mjesnog odbora Dubravice.

Ovom se modelu raspodjele ne bi imalo što prigovoriti kad bi u usporedivim primjerima područje Mjesnog odbora Dubravice bilo 127,5 puta veće od područja Gradskog kotara Mokošica, ali nije uopće veće nego manje.

Naravno, kad je u pitanju financiranje projekta mjesne samouprave, kod pravične raspodjele sredstva na ime participativnog budžetiranja moguće je primijeniti i neke dodatne kriterije osim uobičajenih kriterija, broja stanovnika i veličine područja, kao npr. izjednačavanje u dosadašnjem razvoju i ulaganjima gradskih, prigradskih i seoskih naselja, ali onda takva pravila i model moraju biti unaprijed osmišljeni, elaborirani i utvrđeni, jer ovako kako je to sada osmislio i provodi Grad Dubrovnik ispada veoma neozbiljno.           

Druga je logička i zdravorazumska pogrešaka u aktualnom projektu participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika ta što maksimalna sredstva u iznosu do 120.000,00 eura (za gradske kotareve), odnosno do 60.000,00 eura (za mjesne odbore),  može dobiti samo jedan projekt (onaj koji dobije najviše glasova podrške građana) na području gradskog kotara odnosno mjesnog odbora, pa ako je potrebni budžet za financiranje projekta koji je dobio najviše glasova npr. ispod 10.000,00 eura, preostala osigurana sredstva do onog predviđenog iznosa od 120.000,00 eura, odnosno 60.000,00 eura, ostat će neiskorištena.

Nadalje, veći iznos od onih predviđenih do 60.000,00 eura za mjesne odbore će također ostati neiskorišten iz razloga što mali seoski mjesni odbori objektivno neće moći ispuniti propisane uvjete za sudjelovanje u aktualnom projektu participativnog budžetiranja: da se predloženi projekt u vrijednosti do 60.000,00 eura treba realizirati na zemljištu, odnosno nekretnini u vlasništvu Grada Dubrovnika, odnosno da su za realizaciju predloženog projekta riješeni imovinsko-pravni odnosi, te da predloženi projekt mora biti pravno i tehnički moguć i provediv. Malo koji će od mjesnih odbora, pa i gradskih kotareva, sa svojim predloženim projektima moći ispunite te i brojne druge uvjete propisane Odlukom o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik (Sl. glasnik Grada Dubrovnika, br: 7/23 i 11/23).   

Ovo u stvarnosti znači da građani Dubrovnika neće ni približno moći potrošiti 1.980,000,00 eura iz gradskog proračuna na ime aktualnog projekta participativnog budžetiranja kako to na svojoj mrežnoj stranici, očigledno demagoški, navodi Dubrovačka razvojna agencija (DURA).

S obzirom na naprijed navedeno predlažemo da se što prije izmijeni i unaprijedi sadašnji očigledno nepravedni i nedorađeni model participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika tako da on bude pravičan i u korist svih gradskih kotareva i mjesnih odbora, te podjednako u korist svih građana Grada Dubrovnika.

Gradski koordinacijski tim MOST-a Dubrovnik

U Dubrovniku, 19. srpnja 2023.